מחשבון רווחים – אופציות מול מניות

קניית מניות
קניית אופציות- לכל אופציה יש תוקף של זמן למסחר
- האופציה נתונה לשינויים במחיר בכל דקה בהתאם לפרמטרים מסויימים

* המחשבון מציג אומדנים בנוגע לתשואות אפשריות ואינו בא לנבא או להבטיח את הרווח האישי שיהיה לך מעסקאות כאלו ואחרות.