מחשבון ריבית דריבית

אחת ההטיות של המוח שלנו, היא חוסר היכולת לראות את עוצמתו של החסיכון המצטבר באמצעות עיקרון "ריבית דריבית", לאורך שנים קדימה.

זו הסיבה, שאלברט אינשטיין אמר: "ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל. מי שמבין זאת, מרוויח. מי שלא – משלם."

המחשבון יעזור לכם לראות, את הרווח שאתם יכולים לעשות לאורך שנים, אם תעשו שימוש נכון בעיקרון ריבית דריבית.

לדוגמה: אם תפקידו מדי חודש 1,000 ש"ח בלבד, בריבית שנתית של כ-7% (הריבית השנתית הממוצעת של מדדי השוק הראשיים בארה"ב), כעבור 30 שנה, יהיו ברשותכם מעל למיליון ש"ח!

לא רע לקראת היציאה לפנסיה, נכון?

רוצה לדעת איך עושים תשואה של 7% בשנה ואפילו כפליים מזה, כך שתוכל להגיע למיליון במחצית מהזמן? מלא את הטופס למטה ונראה לך את הדרך!

ועכשיו, בדוק את המחשבון בעצמך – ניתן לשנות כל מספר ולראות את התוצאות:

סכום הפקדה ראשוני
סכום ההפקדה הראשוני שיופקד
סכום הפקדה חודשי
הסכום שיופקד בכל חודש
ריבית שנתית
הריבית שתתווסף לסכום בכל שנה (באחוזים)
מספר שנות הפקדה
מספר השנים שבהן יתבצעו הפקדות חודשיות
סכום ההפקדה הכולל
סך הסכום שהופקד לאורך כל התקופה
רווח
הרווח שהושג בזכות הריבית דריבית
סכום חיסכון עתידי בניכוי הוצאות
סכום החיסכון בסוף התקופה בניכוי הוצאות

-+ הוסף עמלות/דמי ניהולשנה הכסף המושקע אחוז רווח סכום רווח

רוצה לדעת איך עושים תשואה של 7% בשנה ואפילו כפליים מזה, כך שתוכל להגיע למיליון במחצית מהזמן?